Inside page banner
About us.
Henan Zhengzhou headquarters
Guangdong Shenzhen Branch
Agent
Kopuqi Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
Chipos Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
Shenzhen CHAMPION Technology Co., Ltd.
Shenzhen Kailiwei Technology Co., Ltd.
Distributor
Peitefan Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
Chipos Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
Shenzhen RED INVEST Electronic Co., Ltd.
Shenzhen Kailiwei Technology Co., Ltd.